SASK on tukenut maailman työntekijöiden olojen ja oikeuksien parantamista jo lähes 40 vuotta. Tavoittelemme ihmisarvoista työtä ja reiluja työehtoja kaikille.

SASKin työllä on saavutettu merkittäviä tuloksia eri puolilla maailmaa. Kun toiminnasta hyötyneet ihmiset lasketaan yhteen, saadaan isoja lukuja.

Meillä Suomessa kaikkien ihmisten oikeus ja mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan saattaa tuntua itsestäänselvyydeltä. SASKin toimintamaissa näin ei ole. Ihmiset tarvitsevat rohkeutta saada äänensä kuuluviin. Se on monelle ennenkuulumatonta, mutta tieto – ja rohkeus toimia – muuttavat monen elämän pysyvästi.

Mikä muuttui yhteiskunnissa?

Tässä muutamia esimerkkejä isoista yhteiskunnallisista muutoksista, joita SASKin tuella on saatu aikaan. Suuriin muutoksiin vaikuttaa aina moni muukin tekijä, mutta näissä asioissa SASKin vaikutus on ollut merkittävä.

Filippiinit

Filippiineillä on viime vuosina ratifioitu useita kansainvälisen työjärjestön ILOn yleissopimuksia, jotka raamittavat työelämän parannuksia. ratifionti velvoittaa siirtämään sopimuksen sisällön lakeihin ja käytännön tasolla niiden on määrä näkyä työehtosopimuksissa ja työpaikkojen arjessa.

Joulukuussa 2013 maassa ratifioitiin ILOn yleissopimus C190, joka kieltää väkivallan ja häirinnän työelämässä. SASKin tukemat ammattiliitot tekivät sinnikkäästi vaikuttamistyötä ratifioinnin puolesta.

Vuonna 2017 Filippiinit ratifioi SASKin tukemana ILOn yleissopimuksen C151, joka koskee julkisen alan työntekijöiden oikeuksia.

Viime vuosikymmenen lopussa maassa hyväksyttiin laaja terveydenhuollon uudistus, joka laajensi julkista terveydenhuoltoa sekä uudistus, jossa äitiysloma piteni 65 päivästä 105 päivään ja myös isät saivat isyysvapaan.

Nyt ammattiliitot tekevät työtä sen puolesta, että nämä uudistukset toteutuisivat parhaalla mahdollisella tavalla myös käytännössä. Työ on vaikeaa, sillä maan hallinnossa ja yrityksissä on paradoksaalisesti laajaa vastustusta ammattillittojen työtä kohtaan, ja aktiivit kokevat jopa henkeensä kohdistuvaa uhkaa.

Indonesia

Indonesiassa kotitalouksien työntekijät kärsivät ala-arvoisista työehdoista ja jopa orjuuttamisesta. Alalla on edelleen paljon lapsityötä, mutta se on SASKin tukemien järjestöjen vaikuttamistyöllä saatu vähenemään merkittävästi. Aiemmin noin 30 % kotitaloustyössä aloittavista oli 11-vuotiaita – nyt enää 10 %. Järjestöt ovat myös perustaneet turvatalon kaltoinkohdelluille kotiapulaisille.

Nepal

Nepalissa hyväksyttiin vuonna 2023 laki, joka takaa siirtotyöntekijöille oikeuden sosiaaliturvaan. Parannus koskee paria miljoonaa nepalilaista, jotka ovat väliaikaisesti töissä ulkomailla! Heitä on paljon esimerkiksi Persianlehden maissa muun muassa rakennustöissä. Rakennusalan liitot ovat SASKin tuella pyrkineet vaikuttamaan siirtotyöläisten asemaan. Ne myös tarjoavat käytännön apua lähteville ja palaaville siirtotyöntekijöille.

Kolumbia

Kolumbiassa yksityisen palvelualan liitot ovat pystyneet luomaan foorumeja, joiden kautta ne muodostavat yhteisiä neuvottelutavoitteita ja kantoja meneillään oleviin yhteiskunnalllisiin kysymyksiin. Kolumbiassa on käynnissä isoja uudistuksia esimerkiksi työlainsäädäntöön, sosiaaliturvaan ja eläkkeisiin.

Julkisen terveysalan liitot tekevät vastaananlaista vaikuttamistyötä.

Kaupan alan liitto Unión on onnistunut jopa koronakriisin keskellä jatkamaan työehtosopimusneuvotteluja ja saamaan aikaan työehtosopimuksen. Kolumbian Cencosud-konsernin työntekijöitä edustava liitto ja työnantaja sopivat jo viidennestä työehtosopimuksestaan. 30. huhtikuuta 2022 asti voimassa ollut sopimus takasi Metro-, Jumbo- ja Easy-kauppojen sekä huoltoasemien työntekijöille säälliset työolot.

Etelä-Afrikka

Etelä-Afrikassa viinitilojen työntekijät pääsevät pian tekemään työtä huomattavasti turvallisemmissa oloissa kuin ennen. Maa on asettanut kieltoon vuodesta 2024 alkaen ison joukon vaarallisia ainesosia, joita käytetään torjunta-aineissa esimerkiksi viinitiloilla.

Uganda

Uganda ratifioi kansainvälisen työjärjestön ILOn yleissopimuksen C190. Sopimus kieltää väkivallan ja häirinnän työelämässä. Julkisen sektorin ammattiliitot ovat – tuloksellisesti – kampanjoineet sopimuksen ratifioimiseksi SASKin tuella ja yhteistyössä muiden liittojen kanssa. Ratifiointi velvoittaa viemään sopimuksen sisällön osaksi valtion lainsäädäntöä.

Lesotho

Lesotho ratifioi kansainvälisen työjärjestön ILOn yleissopimuksen C190. Sopimus kieltää väkivallan ja häirinnän työelämässä. Sen ratifioimiseksi on kampanjoitu SASKin tuella. Ratifiointi velvoittaa viemään sopimuksen sisällön osaksi valtion lainsäädäntöä.

Mosambik

Koronasta huolimatta maa- ja metsätalouden työntekijäliitto SINTAICAF onnistui neuvottelemaan työpaikkakohtaisia palkankorotuksia. SINTAICAF neuvotteli kahden yhtiön kanssa kuuden ja kahden prosentin palkankorotuksista. Mosambikissa kansallisen tason palkkaneuvottelut ovat valitettavasti lykkäytyneet koronan takia.

Namibia

Namibiassa metalli- ja rakennusalojen työntekijäliitto MANWU on käynyt onnistuneesti neuvotteluja kiinalaisomisteisten yritysten kanssa. MANWU on käynyt neuvotteluja esimerkiksi kiinalaisen rakennusalan yrityksen Shanxi Construction Investmentsin kanssa siitä, että yhtiö noudattaa Namibian palkkalakeja sekä varmistaa työntekijöiden turvallisuuden koronan aikana. MANWU on myös kouluttanut liiton aktiiveja esimerkiksi kiinan kielessä, jotta nämä voisivat käydä paremmin neuvotteluja työnantajan kanssa.

MANWU on myös onnistunut luomaan yritystasoisen palkkasopimuksen botswanalaislähtöisen huonekalujen vähittäismyymälän Funmartin kanssa. Monessa Afrikan maassa toimiva Funmart on yrittänyt pitkään estää työntekijöiden järjestäytymistä. Ammattiliitto neuvotteli työntekijöiden työasuista, palkankorotuksista sekä bonuksista tuloksellisesti.

Aiheeseen liittyvää

Kumppanit

SASKin työ perustuu kumppanuuteen. Maailmalla avainasemassa ovat paikalliset hankekumppanit, joita SASK tukee niiden työssä. Suomessa vahvan tukensa toiminnalle antavat jäsenjärjestöt.

Lue lisää

Näin SASK toimii

Työntekijän oikeudet ovat ihmisoikeuksia. SASK tukee kehittyvien maiden työntekijöitä, jotta oikeudet toteutuisivat kaikkialla maailmassa.

Lue lisää

Työelämän ihmisoikeudet

SASKin tavoitteena on taata kaikille työelämän ihmisoikeudet: ihmisarvoinen työ ja elämiseen riittävä palkka.

Lue lisää