SASK edistää työelämän ihmisoikeuksia maailmalla yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. Jäsenjärjestöjä on yhteensä 36.

Haluatko tuoda oman jäsenliittosi SASKin jäseneksi?

Ole yhteydessä toiminnanjohtaja Janne Ronkaiseen!

janne.ronkainen@sask.fi
puh. 040 776 8557

SASKin jäseniä ovat suomalaiset ammattiliitot ja niiden keskusjärjestöt. Henkilöjäseniä SASKilla ei ole.

Jäsenjärjestöt osallistuvat toimintaan sekä hallinnossa että käytännön tasolla asiantuntijoina. Järjestöistä valitaan edustajat SASKin hallitukseen ja vuosikokoukseen. Jäsenmaksut ovat myös tärkeä osa SASKin työn mahdollistavaa rahoitusta.

SASK toivottaa lämpimästi tervetulleiksi jäsenikseen loputkin ay-järjestöt! Yhdessä voimme luoda vakaan perustan ihmisarvoiselle työlle maailmalla.

Miksi jäseneksi?

Monet järjestöt haluavat yksinkertaisesti osoittaa solidaarisuutta maailman köyhimpiä työntekijöitä kohtaan, kun osa ajattelee ensisijaisesti oman jäsenistön kansainvälistä edunvalvontaa. Toiset taas näkevät SASKin mahdollisuutena tarjota jäsenille tapa osallistua kansainväliseen toimintaan.

Jäsenjärjestöt

Keskusjärjestöt

SAK
STTK

Ammattiliitot (Akava)

Akavan Erityisalat
Diakoniatyöntekijöiden Liitto
Insinööriliitto IL
Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry
Kirkon akateemiset AKI
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu
Opetusalan ammattijärjestö OAJ
Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt ry
Talentia

Tieteentekijöiden liitto 
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Ammattiliitot (SAK)

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Ilmailualan Unioni IAU 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Palvelualojen ammattiliitto PAM
Paperiliitto
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU 
Rakennusliitto
Rautatiealan Unioni RAU

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
Suomen Merimies-Unioni SMU 
Suomen Muusikkojen Liitto
Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL
Sähköalojen ammattiliitto
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme
Teollisuusliitto

Tulliliitto
Yleinen lehtimiesliitto

Ammattiliitot (STTK)

Ammattiliitto Kelan Toimihenkilöt ry
Ammattiliitto Pro

Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO

Ammattiliitto Jyty ry
Suomen Laivanpäällystöliitto

Tehy

Mitä eroa on jäsenjärjestöllä ja kannatusjäsenyhteisöllä?

Jäsenjärjestöt ovat suomalaisia ammattiliittoja tai keskusjärjestöjä, joiden kanssa yhteistyössä SASK tekee perustyötään: puolustaa työntekijöiden oikeuksia kehitysmaissa eri hankkeiden kautta sekä kampanjoi ja vaikuttaa kehitysasioihin Suomessa. Jäsenjärjestöt ovat mukana SASKin päätöksenteossa, ja niiden keskuudesta valitaan vuosikokouksen edustajat ja hallitus. Jäsenjärjestöt maksavat SASKille jäsenmaksua. Ammattiliittojen jäsenmaksu on 0,1 % ja keskusjärjestöjen 1 % niiden omista jäsenmaksutuloista, kuitenkin vähintään 200 €. Maksu perustuu jäsenjärjestöjen edellisen vuoden toteutuneisiin jäsenmaksutuottoihin.

Kannatusjäsenenä mikä tahansa yhteistö voi osoittaa tukensa SASKin toiminnalle. Tyypillisesti kannatusjäsenyhteisöt ovat ammattiliittojen paikallis-, alue- tai jäsenyhdistyksiä tai ammattiosastoja. Ne eivät osallistu hanketoimintaan, vaan yhteistyö on Suomeen painottuvaa viestinnällistä ja järjestöllistä yhteistyötä. Lisäksi kannatusjäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus SASKin vuosikokouksessa. Kannatusjäsenyhteisöt maksavat vuotuista kannatusjäsenmaksua 0,50 € maksavaa jäsentä kohti, kuitenkin vähintään 100 € ja enintään 3 000 € vuodessa.

Aiheeseen liittyvää

Reilua joulua

SASKin Reilua joulua -keräyksellä tuetaan tulevana jouluna työelämän ihmisoikeuksia maailmalla. Neuvottelemalla on varmistettu, että jouluna saamme viettää aikaa läheistemme kanssa. Toivotetaan yhdessä Reilua joulua ja

Lue lisää

Kumppanit

SASKin työ perustuu kumppanuuteen. Maailmalla avainasemassa ovat paikalliset hankekumppanit, joita SASK tukee niiden työssä. Suomessa vahvan tukensa toiminnalle antavat jäsenjärjestöt.

Lue lisää

SASKin tukijat

SASKin tukijakunta on monipuolinen joukko ihmisoikeuksista kiinnostuneita, aktiivisia ihmisiä ja yhteisöjä, jotka toimivat SASKin puitteissa erilaisissa rooleissa.

Lue lisää